Νέος κίνδυνος για συντάξεις

Υπάρχει κίνδυνος για νέες μειώσεις στις συντάξεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην Έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του 2013. 

Όπως αναφέρει στην

έκθεσή του: «Η ύφεση και η ανεργία, σε συνδυασμό με την επέκταση της ανασφάλιστης εργασίας και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.ά., αυξάνουν τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε νέες περικοπές συντάξεων και σε ανατροφοδότηση της ύφεσης».

«Η κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος είναι όντως ασταθής και οι τάσεις μπορούν να αναστραφούν μόνον αν αποδώσουν γρήγορα άλλα μέτρα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας (ΕΣΠΑ, μεγάλα έργα κλπ)» προσθέτει.

Παράλληλα τονίζει ότι οι μειώσεις μισθών δεν ωφέλησαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.«Η Έμφαση που δόθηκε στην μείωση του κόστους εργασίας και τις θεσμικές μεταβλητές στην αγορά εργασίας ήταν υπερβολική και, πιθανόν, αντιπαραγωγική», αναφέρει χαρακτηριστικά.


Τονίζει επίσης ότι «δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μέτρα λιτότητας», αντίθετα, το επιθυμητό θα ήταν να εξετασθεί μείωση φορολογικών συντελεστών.

Απάντηση