Η 4η δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων

Η Δ’ δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ αναμένεται να γίνει μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, που

έχει ορίσει το υπουργείο, χωρίς τις δυσάρεστες εκπλήξεις των καθυστερήσεων και εκτιμάται ότι θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα την περίοδο μεταξύ 21 με 24 Δεκεμβρίου.

Επίσης ο Οργανισμός έχει ήδη εκκαθαρίσει και συνολικά πληρώσει φέτος περισσότερες από 70.000 εκκρεμείς αιτήσεις.
Πρόκειται για αιτήσεις κυρίως του 2016 και του 2015, αλλά και παλαιότερες, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που είχαν προσκομίσει ήταν ελλιπή.

Απάντηση