ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
προτάσσοντας την εξυπηρέτηση
του πολίτη, αλλά και τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καινοτομεί στην Υποβολή Αιτήματος για την έκδοση
Πιστοποιητικού 6/ετούς ή 9/ετούς Φοίτησης, απαραίτητου στοιχείου για την απόκτηση
της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Από τις 25 Ιουλίου 2018 η Υποβολή Αιτήματος για την έκδοση Πιστοποιητικού 6ετούς ή
9ετούς Φοίτησης διεκπεραιώνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet μέσω της εφαρμογής
"Διαχείριση Φορμών ΠΔΕ" της ιστοσελίδας της ΠΔΕ www.kmaked.gr. Με αυτόν τον
τρόπο οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα αποκτούν με εύχρηστο και γρήγορο τρόπο το
πιστοποιητικό χωρίς χρονοτριβή ή προσωπική παρουσία στην υπηρεσία μας.
Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ενσωματώνει πλέον μία νέα δυνατότητα, διασφαλίζοντας
κατά το βέλτιστο τρόπο την πιστοποίηση χρήστη καθώς οι κωδικοί Taxisnet
χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό ευρέως σε υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου.
Συγκεκριμένα η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί την υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για την πιστοποίηση των χρηστών
και MONO, ενώ από τα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,
Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου
Οικονομικών, αξιοποιεί τα ελάχιστα δυνατά και πιο ειδικά τα ακόλουθα:Όνομα, Επώνυμο,
Πατρώνυμο, Μητρώνυμο. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι ίσχυε και πριν. Για περισσότερες
πληροφορίες για την υποβολή αίτησης διαβάστετις σχετικές οδηγίες.
Όσον αφορά στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και
χρηστών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία του ατόμου – προσώπου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωντης ΠΔΕ Κεντρικής
Μακεδονίας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: