Διακοπή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αριστοτέλη, την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

Διακοπή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αριστοτέλη, την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, λόγω
έκτακτων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ υποπερ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τεύχος Α’/01-08-2017) σχετικά με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Το με αριθμό 176976/Δ2/22-10-2018 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο «Ερώτημα περί αρμοδιότητας διακοπής μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών»
6. Το με αριθμό 62/06-01-2019 «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με ισχύ από 07-01-2019 έως 09-01-2019
7. Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα χιονοπτώσεων που επικρατούν στις Κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη και κυρίως σε αυτές του ορεινού όγκου και τον κίνδυνο μετακίνησης των μαθητών με συγκοινωνιακά μέσα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού που επικρατούν στο Δήμο, για λόγους ασφάλειας μαθητών και διδασκόντων, τη διακοπή των μαθημάτων την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΚΔΑΠ, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) στη Δ.Ε. Μ. Παναγίας, στη Δ.Ε. Αρναίας και στη Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου ΕΚΤΟΣ από τις σχολικές μονάδες της Ιερισσού, Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης και Αμμουλιανής (ΚΔΑΠ, Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο) όπου θα λειτουργήσουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: