Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργου, με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας και Χαλκιδικής, ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου 2019.

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο
Πολυγύρου, συνάντηση του

Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργου,
με υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας
και Χαλκιδικής.

  Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη
για την προετοιμασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενόψει της επερχόμενης
αντιπυρικής περιόδου 2019, από το νέο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ Κεντρικής
Μακεδονίας Αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Παχίδη, τον Διοικητή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Πολυγύρου Πύραρχο Δημήτρη Καρασαββίδη, τον υποδιοικητή Π.Υ
Πολυγύρου Αντιπύραρχο Αριστείδη Κατιρτζίδη καθώς και τους Διοικητές των
Πυροσβεστικών Κλιμακίων Κασσάνδρας και Ν. Μαρμαρά Επιπυραγό Κυριάκο
Χαλεπλή και Υποπυραγό Γιάννη Ζάκη.       Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στις
ιδιαιτερότητες της Χαλκιδικής, στην επισκεψιμότητα τουριστών, στις παιδικές
κατασκηνώσεις και camping, στην γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα καθώς και
στο γεγονός ότι έχει κηρυχτεί και συγκαταλέγεται στις ιδιαιτέρως ευαίσθητες
σε πυρκαγιές περιοχές δασών και δασικών εκτάσεων, λόγω της πυκνής
δασοκάλυψης η οποία όμως είναι και ιδιαίτερα εύφλεκτη.

    Επίσης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για την υπηρετούσα δύναμη
και τα διατιθέμενα μέσα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της
Χαλκιδικής, καθώς και για τις τρέχουσες ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισμό. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιώργος, γνωρίζοντας τις
πραγματικές ανάγκες του Νομού και της Χερσονήσου του Αγίου Όρους και
έχοντας την εμπειρία διαχείρισης των συμβάντων των προηγούμενων ετών,
τόσο σε επίπεδο δασικών πυρκαγιών όσο και πλημμυρικών φαινομένων και
τροχαίων ατυχημάτων, επισήμανε την ανάγκη αναβάθμισης της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου σε Α΄ τάξης και των Πυροσβεστικών
Κλιμακίων Καρυών Αγίου Όρους, Κασσάνδρας και Ν. Μαρμαρά σε
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Δ΄ Τάξης, προκειμένου όχι μόνο να διατηρηθεί,
αλλά να ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό. 

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: