Να ενισχυθεί με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό το κομβικής σημασίας Κέντρο Υγείας Ν. Καλλικράτειας ΧαλκιδικήςΜε ερώτηση που κατέθεσε προς τους αρμόδιους Υπουργούς, στο πλαίσιο του

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής
Απόστολος Πάνας ζητά να ενισχυθεί με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό το κομβικής
σημασίας Κέντρο Υγείας Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής.
Το εν λόγω Κέντρο Υγείας είναι αστικού τύπου και καλύπτει καθημερινά επείγοντα
περιστατικά καθώς και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, επί
εικοσιτετραώρου βάσεως, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του Νομού.
Επειδή, οι οργανικές θέσεις ιατρών μειώθηκαν με την υπ’ Αριθ. Υ3α/ΓΠοικ. 108591
‘’Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των
Κέντρων Υγείας των Γενικών Νοσοκομείων αρμοδιότητας των 1ης, 2ης, 4ης, 7ης
Υ.Π.Ε., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.
4024/2011’’, κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση των ελλείψεων του εν λόγω
Κέντρου Υγείας.
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
1)Εσωτερικών, κο Τ. Θεοδωρικάκο
2) Υγείας, κο Β. Κικίλια


Θέμα: «Ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής»
Κύριοι Υπουργοί,
Η Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής αριθμεί 7.238 μόνιμους κατοίκους και είναι μία από τις πιο
τουριστικές περιοχές του Νομού.


Το Κέντρο Υγείας της Νέας Καλλικράτειας είναι αστικού τύπου και καλύπτει καθημερινά
επείγοντα περιστατικά καθώς και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, επί
εικοσιτετραώρου βάσεως.
Με την Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της Υ3α/ΓΠ οικ. 12402/6.2.2003 ΚΥΑ ‘’Σύσταση
Κέντρου Υγείας (ΚΥ) στην αστική περιοχή του Δήμου Νέας Καλλικράτειας Ν.Α. Χαλκιδικής’’
(επισυνάπτεται) , συστάθηκαν οι θέσεις προσωπικού για το Κέντρο Υγείας Νέας
Καλλικράτειας.
Κάποιες από αυτές τις θέσεις, συγκεκριμένα επτά (7) τον αριθμό, που κρίνονται
απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας, καταργήθηκαν με την υπ’
Αριθμ. Υ3α/ΓΠοικ. 108591 ‘’Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού των Κέντρων Υγείας των Γενικών Νοσοκομείων αρμοδιότητας των 1ης, 2ης,
4ης, 7ης Υ.Π.Ε., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.
4024/2011, όπως ισχύει’’ (επισυνάπτεται).
Δεδομένου ότι οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας Νέας Καλλικράτειας είναι ιδιαιτέρως
αυξημένες λόγω των πολυάριθμων περιστατικών που ανακύπτουν καθημερινά (ιδέτε
συνημμένο αναλυτικό πίνακα Νοσολογικής Κίνησης) και το εν λόγω Κέντρο Υγείας
λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, το οργανόγραμμα προσωπικού (το ισχύον
επισυνάπτεται) πρέπει να τροποποιηθεί και να ενισχυθεί με επιπλέον δυναμικό.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί,
-Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου και του οργανογράμματος και να ενισχύσετε με επιπλέον προσωπικό το Κέντρο
Υγείας Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής;
Ο ερωτών Βουλευτής
Απόστολος Πάνας’’

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: