Έως 31 Μαρτίου 2020 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στα Ν. Μουδανιά

Μέχρι 31-3-2020 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα Ν. Μουδανιά να μεριμνήσουν για τη σύνδεση των

ακινήτων τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης. Αυτό αποφασίστηκε με την 680/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και παρεμβάσεις στα δίκτυα ακαθάρτων λυμάτων και ομβρίων υδάτων Ν. Μουδανιών”.

Το παλαιό δίκτυο ύδρευσης θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα με το νέο μέχρι 31-3-2020. Αμέσως μετά, το παλαιό δίκτυο θα τεθεί εκτός λειτουργίας και η υδροδότηση θα γίνεται αποκλειστικά από το νέο δίκτυο ύδρευσης. Συνεπώς, όσοι δεν θα έχουν ολοκληρώσει τη σύνδεση, δεν θα υδροδοτούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αποτελεί η κατάργηση της παλιάς σύνδεσης υδροδότησης. Η σύνδεση θα γίνεται από ιδιώτη υδραυλικό, που διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, ενώ θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου, κ. Ουζούνη Χρήστο (τηλ. 6973399178), ώστε να παρίσταται υδραυλικός του Δήμου κατά τη διαδικασία. Στον υδραυλικό του Δήμου, που θα είναι παρών στη σύνδεση θα παραδίδει ο ιδιώτης υδραυλικός Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδίου που θα γράφει: “Διαθέτω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού. Κατάργησα την παλιά σύνδεση του υπ’ αριθμ. Υδρομέτρου, δικαιούχου…”.
Για τυχόν απορίες ή πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στην Υπηρεσία Ύδρευσης, τηλ.: 2373350247 ή 2373350249.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω οδηγίες, θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: