Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα

 Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 5.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου, στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Το Σώμα θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:
1) Εκποίηση 156 μεταλλικών κάδων πλαγίας φόρτωσης και 72 πλαστικών κάδων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
2) Κατανομή τακτικής επιχορήγησης συλλόγων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΣ κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
3) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 6/2020 αποφάσεως της ΔΗΚΕΔΣ με θέμα «Μετατροπή συμβάσεων ΙΔΟΧ που αφορούν ΑΜΕΑ σε ΙΔΑΧ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΣ κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
4) Εισήγηση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων της 19ης και 22ας Νοεμβρίου 2019, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως οχτώ (8) μήνες από την επέλευσης του γεγονότος».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
5) Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)
6) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 13/2020 αποφάσεως του Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006), Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας.».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)
7) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 7/2020 αποφάσεως του Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)
8) Αποδοχή υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5 Δή­μου Σιθωνίας» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙ­ΛΟ­ΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλη­τι­κών εγκαταστάσεων των Δήμων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
9) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 16/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 4ου τριμήνου 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
10) Συναίνεση στο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης σύμβασης χρησιδανείου και σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης για το Α.Τ.Μ. Ν.Μαρμαρά και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
11) Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Παιδείας κ. Γιουβαρλάκη Αικ.)
12) Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Σχ. Επιτρ. Α/θμιας Εκπ/σης)
13) 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 και αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. έτους 2020.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού)
14) Επαπειλούμενη κατάργηση της ΔΕΗ.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
15) Αίτηση Σταυρίδη Νικολάου του Ιωάννη.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)
16) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
17) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
18) Αίτηση του κ. Σταμάτη Θεολόγου για έκδοση άδειας ενοικίασης ποδηλάτων.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)
19) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκές αγορές.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
20) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
21) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 3α/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
22) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 6/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
23) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 10/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
24) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 26α/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
25) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 26β/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
26) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 26γ/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
27) Έγκριση δαπάνης προμήθειας γευμάτων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: