ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!

Τήν Τετάρτη 25η Μαρτίου τ. ἔ., πού ἡ Πατρίδα μας ἔχει διπλῆ γιορτή, καθόσον πανορθοδόξως τιμᾶται ̎τό κεφάλαιο τῆς Σωτηρίας μας̎, ὁ Εὐαγγελισμός, δηλαδή, ἀλλά παραλλήλως ἡ Ἑλλάδα πανηγυρίζει καί τιμᾶ τήν ἐπέτειο τῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τούς ἐφημερίους τῆς Ἀρναίας Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα καί τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη, ἀπό τίς 7 ἡ ὥρα τό πρωΐ στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου κατά τήν τάξη τῆς Ἑορτῆς.

     Λόγω τῶν μέτρων πού ἔλαβε ἡ Πολιτεία πρός ἀποφυγήν τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, δέν ἤχησαν οἱ ὀρθρινές καμπάνες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πύλες τοῦ Ναοῦ ἦταν κλειστές γιά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, στίς δέ ὅλες Ἀκολουθίες μετεῖχαν πέραν τῶν Κληρικῶν μας, οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καί ὁ Νεωκόρος. Ὅμως τά τελεσιουργούμενα μετεδίδοντο ἀπ’εὐθείας ἀπό τά μεγάφωνα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας (97,1FM) καί ἀπό τόν ἱστότοπο Ergoblog Χαλκιδικῆς τοῦ κ. Ἰωάννου Κατσάγγελου.

       Πρωτόγνωρες βεβαίως ἐμπειρίες πού βιώνει μέ πόνο ὁ πιστός Λαός μας, ἀλλά δέν παύει νά ψάλλη στήν Παντάνασσα πού γιορτάζει “…τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ φύλαξόν με ὑπό τήν Σκέπην Σου…”. Κατά τήν ὥρα τοῦ “Κοινωνικοῦ” ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέγνωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3014 ΕΓΚΥΚΛΙΟ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας «Περί τῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου», πού ὁμολογουμένως μοσχοβολοῦσε Χριστό καί Ἑλλάδα καί ὄντως ἐνέπνεε κάθε πιστό, μεθῶντας τον μέ τό ἀθανατο κρασί τοῦ ’21!

   Κατόπιν καί πρό τῆς ἀπολύσεως, ἤχησαν χαρμοσύνως οἱ καμπάνες τοῦ Ναοῦ καί εὐθέως ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική καθιερωμένη Δοξολογία, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Κύριο γιά τήν ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε καί νά Τόν παρακαλέσουμε ἀφ’ ἑνός μέν νά μᾶς καταστήση ἄξιους διαχειριστές τῆς ὕψιστης αὐτῆς δωρεάς, ἀφ’ ἑτέρου δέ τούς προγόνους μας πού πλήρωσαν βαρύ φόρο αἵματος γιά νά ποτίσουν τό δέντρο τῆς ἐλευθερίας, νά τούς ἀναπαύση σέ χῶρες ζώντων καί ἁγίων.

       Πρό τοῦ “Δι’εὐχῶν” τόν λόγο δι’ ὁλίγον πῆρε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφερθείς στήν ταυτότητα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21. Μάλιστα ἀπό τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Γάλλου περιηγητοῦ Πουκεβίλ κατά τούς χρόνους τῆς Ἐπανάστασης, ἔκλεψε τό περιστατικό τῆς ἐκπλήξεως τοῦ ἱστοριοδίφη, ὅταν τό ἀσκέρι τοῦ Κολοκοτρώνη, περιμένοντας νά ἀντιμετωπίση τήν πάνοπλη στρατιά τοῦ Δράμαλη, παρώτρυνε τόν Λαό μαζί μέ τόν Ἱερό Κλῆρο νά κάνουν λιτανεῖες μέ Εὐαγγέλια, ἑξαπτέρυγα, ἱερές εἰκόνες καί λαμπάδες, ὡς ἱκεσία πρός τόν Θεό νά ἔλθη ἀρωγός τους!

     Καί κατέληξε ὁ ὁμιλητής, μέ δυό φράσεις ἀπό τούς Ψαλμούς τοῦ Δαυΐδ, νά ἀπευθυνθῆ πρός τούς Ἄρχοντες καί τόν Λαό. Πρός τούς Ἄρχοντες πρῶτα ὑπενθύμισε τό λόγιο τοῦ Προφητάνακτος: «Ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων», δηλαδή, ἐάν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δέν φυλάξη τήν πόλη, μάταια ἀγρύπνησαν οἱ φρουροί της! Καί πρός τόν Λαό καί πάλι τοῦ ἰδίου τά λόγια: « Ἐάν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες», δηλαδή, ἐάν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δέν οἰκοδομήση καί δέν εὐδοκήση στήν ἀνοικοδόμηση ἑνός σπιτιοῦ, μάταια ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτό (Ψαλ. 126,1). Τοῦτο σημαίνει, εἶπε ὁ Ἐπίσκοπος μας , ὅτι τόν τελευταῖο λόγο τόσο γιά τόν Τόπο μας, ὅσο καί γιά τά σπίτια μας καί τήν ὑγιεία μας τόν ἔχει ὁ Θεός πού μᾶς ἔπλασε ἀπό ἀγάπη καί μόνο καί μᾶς συντηρεῖ! «Γι’αὐτό ὁ Κολοκοτρώνης εἶπε στά παλληκάρια του μπροστά ἀπό τή μάχη στό Βαλτέτσι τόν Μάϊο τοῦ ’21, ὅτι ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή Του γιά τή λευτεριά τοῦ Ἔθνους μας καί δέν τήν παίρνει πίσω! Καί οἱ πατεράδες μας ὅταν ἄνοιγαν ἕνα σπίτι, ἔλεγαν: Ἐάν θέλη ὁ Θεός, ἤ πρῶτα ὁ Θεός! Μήπως ὀφείλουμε Ἄρχοντες καί Λαός νά τούς μιμηθοῦμε, ἀπολαμβάνοντας καί τιμῶντας τήν “εὐλογία” τοῦ ’21πού μᾶς χάρισε Ἐκεῖνος;»

Η ακολουθία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Μετά τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Διάκονό του ἐπεσκέφθη τηρῶντας ὅλα τά ἀπαιτούμενα μέτρα τῆς Πολιτείας, τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Ὀλυμπιάδα, πού ἡ Ἡγουμένη της Χρυσοβαλάντη Μοναχή καί ἡ Συνοδεία της μέ κλειστές τίς θύρες τῆς Μονῆς λειτούργησαν τήν Προστάτιδά τους. Τέλεσε μαζί τους τήν ἐπίσημη Δοξολογία μέ τίς καμπάνες τοῦ Μοναστηριοῦ να ἠχοῦν πανηγυρικά καί ἀπεχώρησε παρακαλῶντας τήν Χάρη Της ὑπέρ τοῦ πληγωμένου Λαοῦ μας!

Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2020

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: