Προληπτική απολύμανση των οχημάτων και των γραφείων της Ομάδας Εθελοντών Δραγουντέλι (φώτο)

Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου ,στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε απολύμανση των οχημάτων και των γραφείων της ομάδας για προληπτικούς λόγους από εξειδικευμένο συνεργείο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χατζηγιάννη Νικόλαο (εταιρεία απεντομοσεων-απολύμανσης) και μέλος της ομάδας, για την δωρεά απολύμανση.
Η ασφάλεια των μελών επιβάλλεται.

Απάντηση