Επείγουσες εργασίες προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας και των καταστροφών λόγω εντόνων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων

Αποφασίσαμε σήμερα, στην 5η έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω του κατεπείγοντος, την άμεση διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τις 13.04.2020 και μέχρι πέρας των επειγουσών εργασιών (ή φαινομένων) προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας και των συνοδών συνεπειών/καταστροφών λόγω εντόνων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της Χερσονήσου του Άθω, από την Π.Ε. Χαλκιδικής.

Απάντηση