Οδηγός ΕΦΕΤ για την εστίαση: Έτσι θα πληρώνουμε και θα παίρνουμε ρέστα

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ), ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης από τις 25 Μαΐου 2020, εκδίδει τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Στην ομάδα που συνέταξε τον οδηγό συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΕΦΕΤ, εξέχοντες επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων, μέλη των ανωτέρω αναφερόμενων φορέων.

Ο οδηγός βασίστηκε στα στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του και είναι διαθέσιμος για λήψη από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, ειδική προσοχή θα πρέπει να ληφθεί κατά τον χειρισμό των χρημάτων, με τους εργαζόμενους να πρέπει να ζητούν από τους πελάτες να τοποθετούν τα χρήματα στον πάγκο και όχι απευθείας στα χέρια τους. Με τον ίδιο τρόπο θα μας επιστρέφονται τα ρέστα.

Ο ΕΦΕΤ θα επικαιροποιεί τον οδηγό όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τα νεώτερα δεδομένα.

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις οδηγίες για την εστίαση, τους εργαζόμενους και τους πελάτες.  

Οδηγός Επανεκκίνησης για τη… by ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ on Scribd

efet-estiasi-1.jpg
efet-estiasi.jpg

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: