ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΝΕΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟ 1854…

Τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου ( Ἰωαν. ε΄ 1-15) 10η Μαΐου τ. ἔ., τρίτη ἀπό τό Ἅγιο Πάσχα, ἡ δροσοστάλακτη κωμόπολη τοῦ Γεροπλατάνου Χαλκιδικῆς, τίμησε τό μαρτύριο τῆς φωτιᾶς, δηλαδή τό ὁλοκάυτωμα τῶν ἕξι Νεοπαρθενομαρτύρων βλαστῶν της, γιά τίς ὁποῖες σεμνύνεται ὅλως ἰδιαιτέρως ὁ τόπος αὐτός, ἀλλά καί συνάμα ὀλάκερη ἡ Χαλκιδική καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις.

Τῶν ὅλων Ἀκολουθιῶν καί ἑορτασμῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Παν. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, ἐπίτιμο Πρωτοσύγκελλο καί Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, π. Νήφωνα Καζάνα καί π. Κυπριανό Στραζέρου, τόν καλό καί ἀεικίνητο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί τούς Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη. Βεβαίως, λόγῳ τῶν μέτρων περί μή διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊοῦ, λιγοστό ἦταν τό Ἐκκλησίασμα, ἀλλά ἀρκετό γιά τήν τιμή τοῦ μεγάλου γεγονότος. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Χρῆστος Κομπόγιαννος, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρῆστος Φυλακτός, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ἀριστοτέλη κ. Γεώργιος Λαμπράκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ἀντωνᾶς, ἡ ἀντίστοιχη Πρόεδρος τῶν Σανῶν κα Κωνσταντίνα Σκαρλῆ, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννος Ἀναστασίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γεροπλατάνου Στρατηγός κ. Γεώργιος Καραγιάννης κ. ἄ. Τά ἱερά ψαλτήρια τίμησαν μέ τήν παρουσία τους, πέραν τῶν τοπικῶν ἱεροψαλτῶν, οἱ μουσικολογιώτατοι κ.κ. Βασίλειος Τζιμογιάννης, Κωνσταντῖνος Πιστέλας, Χρῆστος Ἀναστασιάδης καί Βασίλειος Τσανακεσίδης.

Τόν λόγο ἐκήρυξε ὁ π. Χρυσόστομος, πού εἶναι καί ἡ αἰτία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ὁλοκαυτώματος, καθότι μέ πρότασή του ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, καθιέρωσε τή γιορτή αὐτή καί ὥρισε μέ εὐλογία του νά τιμῶνται στό ἑξῆς τά βλαστάρια αὐτά τοῦ Γεροπλατάνου. Νά σημειωθῆ ὅτι ὁ ὁμιλητής ἀπό τό 2012 ἔχει ἐκδώσει μέ τίτλο ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, τό ἱστορικό τῶν καθοριστικῶν γιά τόν Τόπο μας γεγονότων αὐτῶν.

Ὁ ἅγιος Ἱεροκῆρυξ ἔκανε λόγο ἀρχικῶς γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ Τσάμη Καρατάσου τό 1854 στή Χαλκιδική, τήν ὁποία στίφη ἀτάκτων Τούρκων ξεκίνησαν νά καταστείλουν ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Στόν Καβρόλακα, κοντά στόν Ἅγιο Πρόδρομο, δόθηκε ἡ περίφημη μάχη, ὅπου οἱ Τοῦρκοι ὑπό τόν Χασάν Ἀγᾶ νικήθηκαν, ἀφήνοντας 65 νεκρούς, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες τοῦ Βλαχομιχάλη εἶχαν ἕνα νεκρό. Ὅμως ἀφοῦ ἀνασυντάχθηκαν στή Γαλάτιστα, ἐφόρμησαν πάλι ἐναντίον τοῦ Πολυγύρου καί μετά τήν ὑποχώρηση τοῦ Καρατάσου ἀπό τήν Ὀρμύλια πρός τό Ἅγιον Ὄρος, ὑπεχώρησε καί ὁ Βλαχομιχάλης ἀφήνοντας ἀφύλακτο καί ἀπροστάτευτο τόν Πολύγυρο. Στίς 22 Ἀπριλίου 1854 αἱματοκύλησαν τόν Πολύγυρο, συλλαμβάνοντας καί θανατώνοντας τούς 30 Προύχοντές του.

Μετά τή σφαγή τοῦ Πολυγύρου οἱ Τοῦρκοι ξεχύθηκαν στά χωριά τῆς Χαλκιδικῆς, συνέχισε ὁ π. Χρυσόστομος, καί προέβησαν στή μεγάλη καταστροφή τῶν Τουπλικίων, δηλαδή τοῦ σημερινοῦ Γεροπλατάνου, μή σεβόμενοι ἀλλά καταστρέφοντας τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πού ξανάχτισαν οἱ Τουπλικιῶτες τό 1858. Ἀπόδειξις τούτου εἶναι ὅτι οἱ εἰκόνες τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ φέρουν ἡμερομηνίες ἁγιογραφήσεως μετά τό 1858!

Καί κατέληξε ὁ ὁμιλητής ὡς ἑξῆς: «Ἑπτά κοπέλες παρθένες τοῦ Γεροπλατάνου γιά νά σωθοῦν κλείσθηκαν στόν νερόμυλο τοῦ Γεωργίου Τσιάμη πού βρίσκεται στή βορειοανατολική πλευρά τοῦ χωριοῦ. Ἐκεῖ τίς ἀνακάλυψαν οἱ Τοῦρκοι καί τίς πρότειναν νά ἀλλαξοπιστήσουν γιά νά μή τίς κακοποιήσουν. Οἱ ἕξι ἀπό τίς ἕπτα προτίμησαν τό μαρτύριο καί κάηκαν ζωντανές μέσα στόν μύλο, ὅπου καί σήμερα ἀκόμη φαίνονται τά καμμένα ξύλινα ζωνάρια τοῦ ντουβαριοῦ καί οἱ μαυρισμένες ἀπό τή φωτιά πέτρες. Μόνο μιά κοπέλα λιποψύχησε καί παραδόθηκε στούς Τούρκους, πού τήν μετέφεραν στά Σανά καί τήν πάντρεψαν μέ Τοῦρκο , ὅμως ἔζησε καί πέθανε χριστιανή. Δέν γνωρίζουμε τά μικρά ὀνόματα τῶν Μαρτύρων. Γνωρίζουμε τά ἐπώνυμά τους, πού ἦταν : Μιζούλη, Καρακάση, Λεμονῆ, Τσάμη, Πάσχου καί Νέστορα.»

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας συνεστήθη πομπή καί ἡ εἰκόνα τῶν Νεομαρτύρων Γυναικῶν ἐλιτανεύθη στό Χωριό καί κατέληξε στόν Τόπο τοῦ Μαρτυρίου, ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο καί κατετέθησαν στέφανοι ἀπό τούς Ἄρχοντες τοῦ Τόπου. Ὁ Σεβασμιώτατος πρό τοῦ τελευταίου Χριστός Ἀνέστη ἐκάλεσε τόν εὐλογημένο Λαό τοῦ Θεοῦ νά πυκνώση τό Ἐκκλησίασμα τῆς Ἐνορίας, τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας. Ὅμως κάλεσε τούς Ἄρχοντες καί τήν Πολιτεία αὐτή τή φορά τοὐλάχιστον νά μήν ἐπιδείξουν ὅλη τήν αὐστηρότητά τους ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, ὅπως ἔπραξαν δυστυχῶς μέχρι σήμερα!

Κυριακή τοῦ Παραλύτου  2020

ΠΗΓΗ: www.im-ierissou.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: