Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Λακκώματος ΔΕ Καλλικράτειας» και «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στον οικισμό της Ν. Γωνιάς της Δ.Ε. Καλλικράτειας

Πορεία εργασιών των έργων: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Λακκώματος ΔΕ Καλλικράτειας» και «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στον οικισμό της Ν. Γωνιάς της Δ.Ε. Καλλικράτειας».

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες των έργων «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Λακκώματος ΔΕ Καλλικράτειας» και «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στον οικισμό της Ν. Γωνιάς της Δ.Ε. Καλλικράτειας».

Το κάθε έργο περιλαμβάνει πέρα από την κατασκευή του γηπέδου, κατασκευή περίφραξης και υπόβασης του αγωνιστικού χώρου, διάστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα και τοποθέτηση τερμάτων. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού του γηπέδου θα γίνει με προβολείς τεχνολογίας “LED”, ώστε να επιτευχθούν: μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων, μηδενισμός της ακτινοβολίας και της θερμότητας, καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος των ΑΜΕΑ τόσο στην κεντρική είσοδο όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Στην παρούσα φάση στο Γήπεδο 5Χ5 του οικισμού Λακκώματος, έχουν ολοκληρωθεί η εργασίες σκυροδέτησης και η τοποθέτηση των πασσάλων της περίφραξης του γηπέδου.

Στο Γήπεδο 5Χ5 του οικισμού της Νέας Γωνιάς, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και η κατασκευή της περίφραξης του Γηπέδου.

Απάντηση