Ρύθμιση σε 12 ή 24 δόσεις: πότε έρχεται και ποιες οφειλές αφορά

Τον Ιούλιο αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή τη νομοθετική διάταξη για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών με βάση την οποία όλοι οι πληττόμενοι από την πανδημία του κορονοϊού θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 12 άτοκες ή 24 χαμηλότοκες δόσεις με επιτόκιο που θα κυμαίνεται στο επίπεδο του 2,5%.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατία”, στη νομοθετική διάταξη θα περιλαμβάνονται και το νέο πλαίσιο αυξημένων δόσεων για την εξόφληση του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ καθώς και η έκπτωση φόρου 2% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος.

Η ρύθμιση των 12 άτοκων ή 24 χαμηλότοκων μηνιαίων δόσεων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2021 και θα αφορά όλες τις οφειλές που ανεστάλησαν από τον Μάρτιο όταν ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού.

Πρόκειται για οφειλές που υπερβαίνουν συνολικά τα 3 δισ. ευρώ αν ληφθεί υπόψη και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που θα μπορούν να τακτοποιηθούν σε 12 ή 24 χαμηλότοκες δόσεις.

Απάντηση