Σήμερα η αλλαγή επιστασίας στο Άγιον Όρος

Η κατά το έθος  η αλλαγή́ της Επιστασίας γίνεται σήμερα  στον πάνσεπτο ναό́ του Πρωτάτου, παρουσία του Υφυπουργού́ Εσωτερικώ́ν κ. Κωνσταντιίνου Βλά́ση και του Πολιτικού Διοικητή́ του Αγίου  Όρους κ. Αθανασίου  Μαρτιίνου και των Αντιπροσώ́πων των Ιερών Μονώ́ν.

Σήμερα η αλλαγή Επιστασίας

Σήμερα  Κυριακή́ 14η Ιουνιίου 2020 στον Ιερό́ Ναό́ του Πρωτάτου λαμβάνει χώρα η τελετή́ αλλαγή́ς της Ιερά́ς Επιστασίας του Αγίου Όρους.

Η Λαυριωτική́ Επιστασία, διαδέχεται την απερχόμενη Διονυσιάτικη Επιστασία σύμφωνα με την Αγιορείτικη τάξη σε μια τελετή́ που έχει  παλαιές ρίζες.

agios_oros_epistasia

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: