Υπογράφτηκε η χρηματοδότηση απο το Ε.Σ.Π.Α.το έργο της αναπαλαιώσεως του προσκυνηματικού Ιερού Ναού Μεγάλης Παναγίας

Υπογράφτηκε η χρηματοδότηση απο το Ε.Σ.Π.Α. το έργο της αναπαλαιώσεως του προσκυνηματικού Ιερού Ναού Μεγάλης Παναγίας από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ.κ. Απόστολο Τζιτζικώστα

Δ Ε ΛΤ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

    Μέ ἄφατη χαρά καί ἱκανοποίηση ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὅτι τήν Παρασκευή 12η Ἰουνίου ἐ.ἔ. τό μεσημέρι ὁ Ἐντιμότατος Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ.κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ὑπέγραψε τή χρηματοδότηση ἀπό τό Ε.Σ.Π.Α. τοῦ ἔργου τῆς ἀναπαλαιώσεως τοῦ Πρσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας, ἔργο γιά τό ὁποῖο ἡ Μητρόπολίς μας συνέταξε πρό τριετίας ὁλοκληρωμένη μελέτη, ὑποβληθεῖσα στήν ἁρμόδιο Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία μέ Προϊστάμενο τόν φιλόχριστο καί ἐμπειρότατο Ἐπιστήμονα καί Ἄνθρωπο κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ καί κατόπιν τῆς ἐγκρίσεώς της ἀποσταλεῖσα στό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο, τό  ὁποῖο καί τελικῶς ἀπεδέχθη τό καλῶς ἔχειν τῆς μελέτης καί ὁριστικοποίησε τήν ὡρίμανση τοῦ ἔργου. 

     Εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη ὀφείλει ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις στήν τέως Γενική Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κα ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΖΑΚΗ, ὡς καί στήν ἐρίτιμο – λίαν δέ προσφιλῆ στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας – Ἐξοχωτάτη Ὑπουργό Πολιτισμοῦ κα ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ, διότι ἄκουσαν τή φωνή – παράκληση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἐγκολπώθηκαν τό ἔργο αὐτό. Ἐπίσης βαθύτατη εὐγνωμοσύνη ὀφείλει ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις στόν Ἐντιμότατο τέως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.κ. ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ, στόν φίλο καί συντοπίτη Προϊστάμενο τῆς Διευθύνσεως Ἀναστηλώσεως Ἀρχαιοτήτων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κ.κ. ΘΕΜΗ ΒΛΑΧΟΥΛΗ, ὡς καί στήν ἐκπονήσασα τή μελέτη Ἀναπαλαιώσεως τοῦ ἔργου Ἀρχιτέκτονα κα ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ καί τόν ἀείμνηστο κοιμηθέντα σύζυγό της ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, Καθηγητή Πανεπιστημίου, τοῦ ὁποίου σήμερα τελεῖται τό τριετές Ἱερό Μνημόσυνο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πηγη http://www.im-ierissou.gr/

Απάντηση