ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Έπειτα από επικοινωνία του Βουλευτή Χαλκιδικής Πάνα Απόστολου με τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, πληροφορηθήκαμε τα εξής :

Η δημοσίευση του ΦΕΚ 4673-Β/19-12-2019 της υπ’ αριθ.Πρωτ.: 9159/Α325-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης προσδιόρισε τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε οι πληγέντες από τη χαλαζόπτωση του Ιουλίου 2019 στη Χαλκιδική, ιδιώτες και επαγγελματίες, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για διενέργεια αυτοψίας επί του πληγέντος κτηρίου. Η παραπάνω διαδικασία έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παραπάνω ΦΕΚ στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) για την αποζημίωσή των πληγέντων κτιριακών δομών, ενώ οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονταν από σειρά ορισμένων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ως άνω ΚΥΑ.

Όντως, οι αιτήσεις έγιναν εμπρόθεσμα από εκατοντάδες Χαλκιδικιώτες και πράγματι έχουν διενεργηθεί και συνεχίζουν να διενεργούνται αυτοψίες από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την τρέχουσα περίοδο. Αναντίρρητα υπάρχει καθυστέρηση στη συγκεκριμένη φάση των αυτοψιών κατά συνέπεια της τρίμηνης αναβολής εργασιών λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, όμως οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι τα κλιμάκια προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό.

Παράλληλα, οι πληγέντες που ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο των αιτήσεων, μπορούν να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή την έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παραπάνω ΦΕΚ,  χωρίς να είναι απαραίτητο να περιμένουν να ολοκληρωθεί η αυτοψία στο πληγέν κτίριο που τους ενδιαφέρει.

Η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία αφορά τους ιδιώτες, οι οποίοι τελικά θα αποζημιωθούν από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αποκλειστικά, ενώ οι επαγγελματίες μπορούν εναλλακτικά να αποζημιωθούν από την Περιφέρεια. Οι δε Δήμοι είναι αρμόδιοι για να αποζημιώσουν τους πληγέντες μόνο για την οικοσκευή που καταστράφηκε.

Εκτίμηση των αρμοδίων είναι ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν σε όλους τους αιτούντες το αργότερο μέχρι το τέλος του 2020.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά :

«Έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα ιδιώτες και επαγγελματίες δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ από τις περσινές καταστροφές. Προκειμένου να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και να αποζημιωθούν επιτέλους οι πληγέντες και πολλοί επαγγελματίες, είχα επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς έχει χαθεί μέρος των περιουσιών τους και η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά και από την πανδημία. Η Χαλκιδική  πλήττεται καθημερινά και δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις. Θέλει αποτελέσματα κι αυτό θα επιδιώξω με κάθε τρόπο».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: