Βιολογική γεωργία – σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για το 2030:

**καλλιέργεια του 25 % τουλάχιστον των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ με βιολογικές μεθόδους
**σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργεια).

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα βοηθήσει τους καταναλωτές, τους γεωργούς, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Ειδικότερα:

θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις και στην καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας
θα ανταποκριθεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα βιολογικά τρόφιμα
θα τονώσει τη ζήτηση για βιολογικά τρόφιμα.

ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΖΩΓΡΆΦΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Msc – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ.Μ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: