Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων δασεργατών για το έτος 2020-2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Χαλκιδικής, η θεωρητική εκπαίδευση των νεοεισερχομένων δασεργατών πραγματοποιείται την περίοδο από Νοέμβριο (2020) έως και τον Φεβρουάριο (2021) στην έδρα της Διεύθυνση Δασών –όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ, πρωτ. 174579/2250/2011-2018 Υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών» (ΦΕΚ 5474Β’/ 06-10-2018).

Για να προγραμματιστεί εγκαίρως η παρούσα εκπαίδευση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής (Δασικό κτίριο, 63100, Πολύγυρος) τα παρακάτω:

– Αίτηση ενδιαφέροντος.

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

– Βεβαίωση ΔΑ.ΣΕ. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του, και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.

– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

– Προκειμένου περί αλλοδαπών προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ. ΣΕ., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Μετά τις 30 Νοεμβρίου, που λήγει και η προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η θεωρητική εκπαίδευση.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: