Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πολυγύρου για 2 εβδομάδες

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 , o Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ.Καραφουλίδης Αναστάσιος σε εναρμόνιση με τις εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών , του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ανακοινώνει: την αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πολυγύρου, απο τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και για 2 εβδομάδες

Απάντηση