Διαγραμμίσεις- Διαβάσεις Πεζών …συνέχεια

Ολοκληρώθηκαν οι διαγραμμίσεις καθώς και οι διαβάσεις πεζών ΚΑΙ στον Πολύγυρο.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις ως μόνο στόχο έχουν την προστασία και την ασφάλεια οδηγών, πεζών και τροχοφόρων, ιδιαίτερα κατά την επικείμενη έναρξη του χειμώνα.

Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας.

Συνεχίζουμε…

Απάντηση