Ενημέρωση για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 22η Νοεμβρίου 2020

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του , λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4753/18.11.2020 (ΦΕΚ 227Α) το άρθρο 18 «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013» σε συνδυασμό με όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από 07 έως 30 Νοεμβρίου, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση , και βάσει (όπως ορίζεται και στο Ν.1892/1990 άρθρο 42),

«Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων καταστημάτων.

Ειδικά για τους τουριστικούς τόπους και τους τόπους παραθεριστικής κατοικίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται η λειτουργία και των αρτοποιείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και οπωροπωλείων.»

Επιπλέον βάσει και του άρθρου 18 του Ν. 4753/18.11.2020, αναφέρεται στην παράγραφο 2Α :“2Α. Επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυριακές, καθόλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στην κατηγορία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.”

Η λειτουργία των προαναφερόμενων εμπορικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παντοπωλείων, θα ισχύει και για τις επόμενες Κυριακές, εκτός αν δημοσιευτεί ειδική εγκύκλιος από τα αρμόδια Υπουργεία, που θα ανακαλούν και θα απαγορεύουν οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση λειτουργίας τους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπεύθυνοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την εφαρμογή της τήρησης των μέτρων και της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι η Δ/νση Εμπορίου και τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του νομού μας, στους οποίους επίσης μπορείτε να απευθύνεστε για πληροφορίες λειτουργίας της αγοράς.

Απάντηση