Ένταξη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Παρασκευής της 11ης Δεκεμβρίου 2020, αποτελεί πλέον μέλος του προαναφερόμενου Ομίλου.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής υπέβαλε από την 6η Ιουλίου 2020, αίτημα ένταξης στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. προκειμένου να ενταχθεί ως μέλος του, λαμβάνοντας της υπόψη ότι ο νομός Χαλκιδικής, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει σύμπλεγμα από νησιά, όπως συμβαίνει με άλλα νησιωτικά Επιμελητήρια, είναι εντούτοις ο μοναδικός νομός στην Κεντρική Μακεδονία που διαθέτει νησί , την Αμμουλιανή.

Με την ένταξη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν , θα αναλαμβάνει από κοινού δράσεις και συνεργασίες με τα υπόλοιπα μέλη του , προκειμένου να αντιμετωπίζει τις οποιασδήποτε αρνητικές , οικονομικές και κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που βιώνουν οι νησιώτες μας και να υπηρετήσει τους σκοπούς του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. προς όφελος όχι μόνο των μελών του αλλά και της πατρίδος μας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Κουφίδης , όπου συμμετείχε και ο ίδιος στις εργασίες της ΓΣ, ευχαρίστησε τα μέλη του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. για την αποδοχή του αιτήματος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και τόνισε ότι η ένταξή του θα αποτελέσει τον σταθμό για την περαιτέρω συνεργασία με τα νησιώτικα Επιμελητήρια της χώρας μας, καθώς θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις που μόνο οφέλη μπορεί να έχει για τις επιχειρήσεις – μέλη του.

Απάντηση