Μασάλια Χαλκιδικής

Η Θουμάς κάτοικος Ιερισσού δύο μήνες πριν τς εικλογιες γυριζει όλη τν μέρα μες στην Ιρσσο καί ψαχνι νά βρει μαγαζί να νοικιάσει.

Εμαθε ότι η θεια η Κατιριν η Μπ… χήρα που ζούσι μι τ θυγατέρατς τν Νίκη ,είχι ένα διώροφου που απου κατ ειχι κι μαγαζί που ήταν ξινικοιαστου κι ήταν κι στου κέντρου.!!

Ετσι η Θουμάς πιγι για να ρωτις.

Θεια Κατιριν του νοικιαζ του μαγαζι ;

ναι Θουμά αλλά είνι λίγο αρμυρο(ακριβό)

θα πάρς οτ μη πεις και ενα χλιαρκου παραπαν.

Τοτι Θουμά πάρτου κι χαλάλις , λιει η θεια.

Η Θουμάς εδωσι και προκαταβολή και ως του βράδ κουβαλούσι τραπέζια , καρέκλις κάντρα, κι η θεια η Κατιριν μπινοβγινη στου μπαλκόνι ναδγι τι κουβαλαει η Θουμας γιατί δεν ρωτσι τι μαγαζί θα καν.

Στου τέλους η Θουμάς βγιεν αποξω κι σκων και μια σημαία μι του σφυρουδρέπανο κι η θεια η Κατιριν που ήταν κι βασιλικια λουλιενιτι.

Μαρι Νικη, τρέχα οξου φωναζ δυνατά.

Η Θουμάς μας ιφιρι από κάτ του Κρεμλίνου!!.

Τν παραμονή των εκλογών εφιβγαν οι κουκουεδες απ’ το εκλογικό κέντρο κι λιει η Θουμας

άιντε καληνυχτα συντρόφια και με τι νίκη.

Η θεια κατιριν που κρυφα ακουει απουλουετι κι λιει

τα πιπινιας Θουμά για τν Νικημ είνι.Α…τσακις απο δω να μη σι ξαναδιω κι να μη σι ξανακουσου.

Μι μαγαρς του μαγαζί κι κουβαλσις ιδω του Κρεμλίνου…

Με την υπογραφή του Στέλιου Μπρούζου

Απάντηση