Πρόσβαση της ΕΛ.ΑΣ. στα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

Πρόσβαση στα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και στα ατομικά στοιχεία των ιδιοκτητών τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που άπτονται του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ζώων και ειδικότερα του ν. 4039/2012, θα έχουν πλέον οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, η οποία τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/2012.

Όπως αναφέρεται στην υ.α., οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν την υποχρέωση χρήσης των αντλούμενων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την αιτία που περιγράφεται στην απόφαση.

document

Απάντηση