Συνεδριακή διάσκεψη της ΚΕΔΕ- Καίρια και ουσιαστική παρέμβαση Ζωγράφου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 8η συνεδριακή διάσκεψη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και με την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη διάσκεψη συμμετείχε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, ο οποίος και κατέθεσε ουσιαστικές προτάσεις για την ενίσχυση των οικονομικών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των Δήμων. Ειδικότερα.

1) Ζητήθηκε, όπως συμβαίνει και με τους πολίτες, να υποχρεωθεί τόσο η ΔΕΔΗΕ, όσο και ο ΟΤΕ να καταβάλλουν δημοτικά τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων για όλα τα υπόγεια και επιφανειακά δίκτυά τους, όπως επίσης και για τις κολώνες τους, που καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο.

2) Να θεσμοθετηθεί ειδικό μεταλλευτικό – περιβαλλοντικό τέλος για όλες τις ποσότητες των μεταλλευτικών προϊόντων που εξορύσσονται υπέρ των κατά τόπους Δήμων, στη χορική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν μεταλλεία και ανεξάρτητα από το είδος του εξορυγμένου ορυκτού καθώς και ειδικό –περιβαλλοντικό τέλος για τα λατομεία αδρανών υλικών.

3) Ζητήθηκε για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου η κατάργηση της πλειοψηφίας των απαιτούμενων 2/3 και η αντικατάστασή τους με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να αναπτυχθούν οι περιοχές, να ενισχυθούν τα έσοδα του Δήμου και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

4) Στα πλαίσια των νέων προσλήψεων του 2021 οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου να ενισχυθούν με ισόποσο αριθμό υπαλλήλων που έχουν ήδη μετακινηθεί σε άλλες περιοχές, στα πλαίσια της κινητικότητας που επέτρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να απογυμνωθούν παντελώς οι υπηρεσίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.

5) Τέλος ζητήθηκε στα πλαίσια της κωδικοποίησης όλων των διατάξεων που αφορούν την αυτοδιοίκηση ά βαθμού σύμφωνα και με τις τελευταίες αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για κάθε αρμοδιότητα που θα μεταβιβάζεται στους Δήμους να δεσμεύεται εκ των προτέρων και η αντίστοιχη- απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις έγιναν αποδεκτές για περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ Θόδωρο Λιβάνιο και προσδοκούμε για την υλοποίησή τους στα πλαίσια της ψήφισης του νέου κωδικοποιημένου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πιέζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την απόκτηση των πόρων που δικαιούμαστε με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών μας.

Συνεχίζουμε..

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: