Υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022»

Υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022» -Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Π.Κ.Μ.

Υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο, η σύμβαση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπολογισμού 2.160.000,00 Ευρώ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης του οδικού δικτύου της Κεντρικής  Χαλκιδικής, στην άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια, στη συντήρηση – αποκατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ηλεκτροφωτισμού, στην αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας κλπ.

Σκοπός του έργου η άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση η ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών του Νομού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής σε δήλωσή του τόνισε τα εξής: “Προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβαση για τη συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Χαλκιδικής, αρμοδιότητάς μας. Είναι η δεύτερη  από τις τρεις συνολικά συμβάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρο το νομό και αποσκοπούν στον έλεγχο και την άμεση αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου. Προηγήθηκε η υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης για τη Βόρεια Χαλκιδική και έπεται η υπογραφή της σύμβασης για το Νότιο τμήμα του Νομού. Εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων και πολιτών στο Νομό μας”.

Απάντηση