18 Θέσεις για Μετάταξη ή/και Απόσπαση Υπαλλήλων στην ΔΑΟΚ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ

18 Θέσεις για Μετάταξη ή/και Απόσπαση Υπαλλήλων στην ΔΑΟΚ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ στα πλαίσια της Κινητικότητας 2020. Αιτήσεις έως και 14 Δεκεμβρίου.

Απάντηση