Ελληνικός Χρυσός: Δωρεά ύψους €10.000 στην κοινωνική δράση του Δ. Πολυγύρου “Κανένας μόνος”

Την κοινωνική δράση του Δ. Πολυγύρου “Κανένας μόνος” στηρίζει δυναμικά η Ελληνικός Χρυσός, με δωρεά ύψους €10.000. Η πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Δήμου, μέσω καθημερινής παράδοσης δωρεάν γευμάτων και τον διαμοιρασμό τροφίμων.

Απάντηση