ΕΠΟΠ: Με αυτά τα μόρια διορίζεστε στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε φάση έκδοσης βρίσκεται η προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του νέου διαγωνισμού, θα επιλεγεί προσωπικό πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητηθούν θα διατεθούν θέσεις και για:

 • Διοικητικούς
 • Πτυχιούχους Πληροφορικής
 • Ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων
 • Οδηγούς
 • Μάγειρες 
 • Αποθηκάριους

Το νέο προσωπικό θα ενταχθεί σε διάφορους κλάδους του Στρατού Ξηράς: από το Οικονομικό και Υγειονομικό μέχρι τα Τεθωρακισμένα και την Αεροπορία Στρατού. Οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος στη νέα προκήρυξη μέσω του συστήματος μοριοδότησης. Υπολογίστε αναλυτικά τα μόρια που συγκεντρώνετε:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) 450 μόρια
 • Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου 350
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ 300 
 • Σπουδαστές ΙΕΚ περατώσαντες τουλάχιστον το 1ο έτος 250
 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός τύπου 160
 • Απόφοιτοι Λυκείου 12
 • Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου 105
 • Απόφοιτοι Α΄ τάξης Λυκείου 100
 • Απόφοιτοι Γυμνασίου 4
 • Προϋπηρεσία έως 3 μηνών στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν 50
 • Προϋπηρεσία 3 έως 6 μηνών 100
 • Προϋπηρεσία 6 έως 9 μηνών 150
 • Προϋπηρεσία 9 έως 12 μηνών 200
 • Προϋπηρεσία άνω των 12 μηνών 250
 • Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως 200
 • Γνώση ξένων γλωσσών – επίπεδο «Καλή γνώση/Β2» 50
 • Γνώση ξένων γλωσσών – επίπεδο «Πολύ καλή/Γ1/C1» 100
 • Γνώση ξένων γλωσσών – επίπεδο «Άριστη γνώση/Γ2/C2» 150
 • Τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω πάθησης τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας 100
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων 100
 • Εντοπιότητα (διαμονή τουλάχιστον για 5 χρόνια σε Θράκη, νήσους Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου 100
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή 20
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις (σύνολο μηνών) στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης 10 – 15
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης Β΄ Κατηγορίας 50
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας 100
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως ΟΒΑ – για το πρωτο έτος στις Ένοπλες Δυνάμεις 100
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως ΟΒΑ – για συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους 50

Σημειώστε:

 Για τον υπολογισμό του απολυτηρίου Λυκείου, προσμετράται ο βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).

 Για το απολυτήριο Γυμνασίου, ο βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).

Απάντηση