Η ώρα του γέλιου!!!

“Φ.Π.Α για φάγουμα”( Τον Γενάρη του 1987, μπήκε στην ζωή μας, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ,ο γνωστός σε όλους μας Φί. Πί. Α)

Μιά γιαγιά στην Αρναία, είχε καμμιά δεκαριά κόττες και σχεδόν κάθε μήνα προμηθεύονταν από την ‘ΕΝΩΣΗ’, γιαρμά γιά την διατροφή τους.

Με το που πρωτοεφαρμόστηκε το μέτρο, της λέει ο υπάλληλος ,διστακτικά:

-Θειά Κατιρίν’(ι), θα πρέπ’ (ι) να ξέρσ’ ,ότι, απού δώ και σιαπέρα , θα συ βάζου και λίγου Φ.Π.Α μι τουν ‘γιαρμά’, εντάξ(ι);;;

-Άι πιδούδιμ’ βάζει ότ’ θέλς ,μουνάχα να του τρών οι αρνίθις μ’ !!!

Με την υπογραφή του Αστέριου Καραστέργιου

Απάντηση