«Ιόλαος» «Δάρδανος» και «Εγκέλαδος» στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη

Πλήρη σχέδια δράσης «Ιόλαος» (πυρκαγιάς), «Δάρδανος» (πλημμύρας) και «Εγκέλαδος» (σεισμού) για την αντιμετώπιση των συνεπειών ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, διαθέτει πλέον ο Δήμος Αριστοτέλη.

Τα σχέδια συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στις 8/12/2020 από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Θαλασσινό, στην Εκτελεστική Επιτροπή και κατόπιν έγκρισης αυτών, στο Δημοτικό συμβούλιο.

Συντάχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας -μετά από συνεργασία με όλους τους προέδρους των 16 κοινοτήτων του Δήμου – τα ιδανικότερα σημεία συγκέντρωσης του πληθυσμού, σημεία  προστασίας των ευπαθών ομάδων, απόθεσης σκηνών αλλά και περιοχές στις οποίες μπορούν να μεταφερθούν αδρανή υλικά από πιθανές θεομηνίες σε κάθε τοπική κοινότητα.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν:

  • Ρόλους αρμοδιότητες και δράσεις για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
  • Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
  • Οργάνωση, λειτουργία και διοικητική μέριμνα χώρων άμεσης στέγασης πληγέντων.
  • Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.
  • Μνημόνιο ενεργειών κινητοποίησης του Δήμου  Αριστοτέλη για την αντιμετώπιση κινδύνων.
  • Αναλυτική κατάσταση των οικισμών του Δήμου Αριστοτέλη.
  • Χώρους εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών σε επίπεδο Δήμου Αριστοτέλη.
  • Χώρους καταφυγής πληθυσμού.
  • Μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει ο Δήμος.
  • Έμψυχο δυναμικό που έχει τις προϋποθέσεις να συνδράμει στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σημείωσε σχετικά:

«Η αφοσίωση, η εργατικότητα και η αυταπάρνηση του προσωπικού του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και των ιδιωτών που συνδράμουν στο έργο μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ενισχύονται πλέον με ένα σύγχρονο και επιστημονικά καταρτισμένο σχέδιο δράσης. Ευχή μας είναι, να μη χρειαστεί ποτέ η εφαρμογή αυτών των επιμέρους σχεδίων. Καθήκον μας είναι, να είμαστε έτοιμοι να τα αξιοποιήσουμε, ώστε οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν πως δεν είμαστε απλώς έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, αλλά ξέρουμε και πως να το κάνουμε.»

Απάντηση