Μασάλια Χαλκιδικής

Το ραφείο!!!

Την δεκαετία του ’60 στην Αρναία υπήρχαν πάρα πουλλά μαγαζιά. Κάθε είδους .Μεταξύ αυτών κι πεντε_εξι ραφεία..

Ενα απ’ αυτά ήταν στ πλατεία τού καρι παζάρ. Του Ταμβάκη.Η παππούς η Παναγιώτς ήταν καλος ραφτς αλλά κι θυμόσουφος .

Είχι βγει στ σύνταξ κι κάνταν απάν κι ριμπάτιβι για να βρίσκιτι σι δλειά. Του μαγαζι του είχι η Νίκους, μι βοηθό του Στέργιου, που τούν άριζαν πιρισσότερο τα ρακούδια κι λιγότιρο η δλειά.

Μια μέρα που ελπι η Νίκους ηρτι στου μαγαζί η Βινιτια η Ζγούρινα για να ράψι μια ρετσίνα (μάλτα) γιά του μπάρμπα Νκόλα.Εκεινα τα χρόνια δεν είχαν αμάν τι δλειά ,τα ραφεία έραβαν τίπουτι μάλτις κι κανιένα κουστούμ γαμπριατκου που του κρατουσαν κι για “σιακάτ”.

_Στέργιου λιέει η θχεία η Βινιτια , η μπάρμπας η Νκολας θέλει να ράψι μια μάλτα .Πόσου λιέει του κουντύλ;

_25 δραχμές γιά τι σιένα.

_ θά σι δώσου είκουσ !

_ δεν γίνιτι νά δλιεβουμι τζιαμπα …

_Αντι ,καλά Στέργιου .Καλό μισμερ. Κι έφυγι.

_Του μισμερ ανεβκι απαν στου σπίτ για να φάει η Στεργιους κι τούν ρωτάει η μπάρμπας Παναγιώτς .

_Φάνηκ κανιένας ; _ούτι μαύρος γάτος .

_Ακουσα έκρινις

._ Εχουμι καμπός δλειά. Ηρτι η Βινιτία κι ειθιλι νά τν ράψω μια μάλτα μι ένα κουσάρκου κι τν έδιωξα …

_ Μπράβο Στεργιου!!.Ααα !!!τώρα, παίζι μι τν λάμπα!!!!

Με την υπογραφή του Στέλιου Μπρούζου

Απάντηση