Μασάλια Χαλκιδικής

Η παππους η χουρεφταρας!!!

Γύρου στου 1970 στου Βάβδου δεν είχι γιατρό κι πάεινι η Πάργας απ’ τ Γαλάτιστα δύο -τρεις φουρές τν βδομάδα.

Ενα μισμερ τον βρηκι στου δρόμου η Λιέν.

_Γιατρε ,η παππούς η πιθιρός μ,εχ προβλήμα σοβαρό.

_Κι τι πρόβλημα εχ ο παππούς;

_Να ,τουν τσακων μια λοξα κι κάθι λίγου κι λιγακι σκώνητι απ’ τού κριβάτ κι αρχινάει νά χορεύει..

_Ε,κι για αυτό στεναχωριέσι;

_Άστον νά χουρευι.Τι σι πειραζ;

_Γιατρε ,δεν είν’ μον αυτό……

_Τι άλλο είναι;Πες μου.

_Ε,να όταν χουρευι βγάζει κι του σώβρακου.

_Ε,τότι αλλάζει του πράγμα. Ναρθω να τον έξετασω!!!

Με την υπογραφή του Στέλιου Μπρούζου

Απάντηση