Προσλήψεις 13 ατόμων στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30-6-2021 συνολικά 13 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων εξαιτίας σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, από τον κορωνοϊο COVID -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-44

Απάντηση