Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας: Στηρίζουμε τα Σχολικά κυλικεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έπειτα από:

1. Τις αιτήσεις των αναδόχων των κυλικείων των σχολείων της δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σιθωνίας.

2. Τα έγγραφα των Σωματείων Κυλικειαρχών.

3. Το άρθρο 44 του Ν. 4735/2020.Προτείνει την ρύθμιση τυχόν οφειλών των Κυλικειαρχών του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 2019-2020.

και κατανοώντας απόλυτα τα οικονομικά προβλήματα και τις ζημιές που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι Αποφασισε:

■Την ολική απαλλαγή των Κυλικειαρχών από οφειλές που τυχόν δημιουργήθηκαν το δύσκολο και απρόβλεπτο οικονομικό έτος 2020.

■Την μείωση του ενοικίου κατά 40% για οφειλές που θα δημιουργηθούν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2020-2021.

Απάντηση