Ανακοίνωση του Γραφείου Δημάρχου Κασσάνδρας προς ενημέρωση των δημοτών και ιδιαιτέρως των γονέων μαθητών των Σχολικών μονάδων της Κασσάνδρας

Η αρμοδιότητα που αφορά στην αναστολή ή μη της  λειτουργίας των Σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Κασσάνδρας ανήκει στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και όχι στο Δήμο Κασσάνδρας.

Η σχετική επιστολή που εστάλη στο Δήμο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρει ότι σύμφωνα με  το άρθρο 43 του Ν. 4722(ΦΕΚ Α΄177/15-09-2020) αρμόδια υπηρεσία για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, είναι η οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατ΄ εφαρμογή του ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος του ΕΟΔΥ.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή.

Απάντηση