Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών

Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη :1. Το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017 ( ΦΕΚ109 τ. Α΄/01-08-2017)Ανακοινώνει ότι:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα, στις 5 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου στην αίθουσα με αριθμό 12 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής (Δ/νση : Μακεδονίας & Μ. Αλεξάνδρου, Πολύγυρος τηλ. επικοινωνίας: 23710-23915).

Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα γίνει από τη βορινή είσοδο του σχολικού κτιρίου.

Η διαδικασία των εξετάσεων θα γίνει τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την επισυναπτόμενη αίτηση και πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής τους, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής:

mail@dipe.chal.sch.gr έως και την Τετάρτη 03-02-2021. Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν σε περιοχές του Ν. Χαλκιδικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 23710-21129 (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων).Η Διευθύντρια Π.Ε. Χαλκιδικής

Μυλωνά Ζαφειρούλα

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: