Και ψηφιακό πλέον το ΚΕΠ Ιερισσού, του Δήμου Αριστοτέλη

Ηλεκτρονικά μέσω του MyKEPlive.gr, μπορούν να εξυπηρετούνται πλέον οι πολίτες – εδώ και λίγες μέρες- από το ΚΕΠ Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε από κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε από ή υπολογιστή, θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΚΕΠ χωρίς φυσική παρουσία στον χώρο.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισήμανε σχετικά: «Η έδρα του Δήμου μας, αναβαθμίζεται με την αξιοποίησης των νέων δυνατότητων που παρέχει στους πολίτες ο σταδιακός ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Εργαζόμαστε, ώστε σύντομα, να υπάρξει αντίστοιχη δυνατότητα και στα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου. Και βέβαια, παραμένει στους στόχους μας η εγκατάσταση ATM πιστοποιητικών σε απομακρυσμένες από την έδρα κοινότητες, για την εξυπηρέτηση συμπολιτών μας που δεν έχουν οικιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή την δυνατότητα εξοικείωσης με τη χρήση των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών.»

Στην πλατφόρμα myKEPlive.gov.gr, ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του. Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή ή tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο.

Ο αιτών (πολίτης ή επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της) εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) χρησιμοποιώντας κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί την ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη.

Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του:

α) το ονοματεπώνυμο
β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γ) ο αριθμός τηλεφώνου
δ) η διεύθυνση επικοινωνίας
ε) νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6
στ) ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλανάγνωση)
ζ) o τρόπος παραλαβής του εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες).

Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρηθεί νέα, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας.

Στο μήνυμα ενημέρωσης που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του στη τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Κ.Ε.Π. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα του ραντεβού του. Την ώρα του ραντεβού ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να συνδεθεί στην πλατφόρμα της

Σε απάντηση του αιτήματος που έχει καταθέσει ο πολίτης με αναπηρία, δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης και τρίτο πρόσωπο. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω τηλεδιάσκεψης, διατίθεται στην αρχική σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας. Η πλατφόρμα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που αιτείται κράτηση, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού διαφόρων πολιτών.

Η εξυπηρέτηση κατανέμεται σε τέσσερα θεματικά πεδία που μπορεί να εντοπίσει ο χρήστης:

«Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση αίτησης»

«Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»

«Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία»

«Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας»

Εδώ παρέχονται δημοτικές υπηρεσίες των ενταγμένων Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του πολίτη με τηλεδιάσκεψη. Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά Κ.Ε.Π. του Δήμου από τον οποίο αιτείται την υπηρεσία. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών ανά Δήμο. Μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, η τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο, ενώ Εεπισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή, ή αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που λαμβάνονται κατά την τηλεδιάσκεψη

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: