Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος Κασσάνδρας προχωρά στην πρόσληψη Γενικού Γραμματέα που θα διοικεί και θα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου, εκσυγχρονίζοντας έτσι τις παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες μας, παρέχοντας συνάμα την απαραίτητη γνωσιακή και τεχνοκρατική κάλυψη στην Δήμαρχο και τη Διοίκηση του Δήμου.

Ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Δήμου είναι γυναίκα με υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας γι΄αυτή τη θέση. Είναι η κυρία Κωνσταντία Γκιουλετζή, Οικονομολόγος M.Sc In Marketing and Communication, M.Sc. στη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική, εν ενεργεία Ελέγκτρια Δημοσίων Εσόδων και Δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο με 28ετη εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα, με τις ιδιότητες της πιστοποιημένης αξιολογήτριας ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του ειδικευμένου στελέχους στον τομέα σχεδιασμού και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, πιστοποιημένη αξιολογήτρια στα Εθνικά Μητρώα Αξιολογητών Επενδύσεων και Εκπαιδευτών ενηλίκων, όπως επίσης εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσια Διοίκησης σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Ελλείψει διαθέσιμων και επαρκών δημοτικών χώρων, το γραφείο της νέας Γενικής Γραμματέως, με απόφαση της Δημάρχου, θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, (Παλαιό Γυμνάσιο) συστεγαζόμενη με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, στο υπάρχον γραφείο των δημοτικών παρατάξεων, το οποίο θα μεταφερθεί σε άλλον χώρο.

Σημειωτέον ότι, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, μια νευραλγική υπηρεσία, όπως είναι η Νομική Υπηρεσία, αποκτά επιτέλους γραφείο και γραμματειακή υποστήριξη.

Προχωράμε στη ριζική αναβάθμιση του Δήμου Κασσάνδρας και των υπηρεσιών του.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Απάντηση