Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τη Δευτέρα

Aνακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Παρά τις δηλώσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πως δεν θα δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, αυτή τελικώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως «με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων, παρατείνει μέχρι τη Δευτέρα 1/3/2021 την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021».

«Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχόν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Απάντηση