Οι Δήμαρχοι ζήτησαν από την Κεραμέως την δυνατότητα διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία λόγω πανδημίας

Με κοινό έγγραφό τους οι Δήμαρχοι του νομού ζήτησαν από την Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως να δοθεί η δυνατότητα διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία λόγω πανδημίας στους Δημάρχους.

Αφού, υπενθυμίζουν ότι με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 δίνεται ως αρμοδιότητα στους Δήμους: ” η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους”, στην περίπτωση πανδημίας, όπως ο covid19, υπερισχύουν οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η αρμοδιότητα δίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως δεν μπορεί να γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των μικρών κοινωνιών και των επαρχιακών πόλεων.

Πιστεύοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καλύτερη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τόπου ζητούν να λαμβάνουν την απόφαση οι δήμοι και να προχωρούν σε αποφάσεις τοπικού χαρακτήρα- σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης- καθώς γνωρίζουν από κοντά τις συνθήκες και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της νόσου.

Απάντηση