Χαλκιδική: Με φωτοβολταϊκά συστήματα θα ηλεκτροδοτηθούν μονές του Αγίου Όρους

Σε νέα ενεργειακή εποχή μπαίνει το Άγιον Όρος, καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των Ιερών Μονών, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων στο Άγιο Όρος

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων, η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για τη συγκέντρωση, μεταφορά και διανομή της παραγόμενης ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης, καθώς και η εγκατάσταση διατάξεων αποθήκευσης και ρύθμισης της διάθεσης της ενέργειας.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εισάγει την Αθωνική Πολιτεία σε μια νέα εποχή, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του Αγίου Όρους. Σήμερα οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια στο Περιβόλι της Παναγίας καλύπτονται κυρίως με τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο, ενώ γίνεται και εκτεταμένη χρήση καύσης ξύλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και δεν έχει προβλεφθεί σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε μοναστήρι είναι ενεργειακά ανεξάρτητο, όμως ανακύπτουν πολλά προβλήματα. Με την παρέμβασή μας θα διασφαλίσουμε τόσο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Αγίου Όρους μέσω φωτοβολταϊκών, όσο και την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της χερσονήσου του Άθω. Πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για τους μοναχούς και τους επισκέπτες, με σεβασμό στο περιβάλλον, που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα ηλεκτροδοτήσει τα μοναστήρια με ‘καθαρή’ ενέργεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα ενεργειακή επάρκεια», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν από τα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα είναι τα εξής:

-Υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
-Ηχορύπανση από τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τα οποία πολλές φορές είναι παλαιά με πολύ θόρυβο και χαμηλή απόδοση.
-Σημαντική δαπάνη αλλά και δυσκολίες για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων.
-Δυσκολία κάλυψης των σταδιακά αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.

Με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων στόχος είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά την παραγωγή ενέργειας, για τις ανάγκες των κτιρίων του Αγίου Όρους. Επίσης, στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ως αποτέλεσμα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η προστασία του μοναδικού φυσικού και περιβαλλοντικού δυναμικού του Αγίου Όρους (το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ζώνη Natura 2000 και είναι ενταγμένο στο κατάλογο των μνημείων της UNESCO). Κεντρικός στόχος είναι η κάλυψη των απαιτήσεων σε ενέργεια εντός των Ιερών Μονών, οι οποίες φιλοξενούν όλο το χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 13 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Απάντηση