Απαλλάσσονται του τέλους διακλάδωσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων της επέκτασης Ν. Φλογητών

Με την 95/2021 απόφασή του το Δημοτικό συμβούλιο απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από την υποχρέωση καταβολής τέλους διακλάδωσης με το δίκτυο αποχέτευσης αποκλειστικά στα πλαίσια του έργου αποχέτευση λυμάτων στην επέκταση Ν. Φλογητών (αρ. μελέτης 13/2021).

Δυνάμει του άρθρου 96 του ν. 4685/2020 είναι πλέον επιλέξιμες οι εργασίες κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης και διακλάδωση από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού) και η δαπάνη δύναται να καλύπτεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Το  συγκεκριμένο έργο υποβάλλεται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Είναι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.800.000 € και χωροθετείται στην επέκταση των Ν. Φλογητών,  όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη (βλ. εικόνα). Επειδή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ Μονάδα ΒΠ3 μπορεί να γίνει χρήση της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης, λήφθηκε η 95/2021 σχετική απόφαση, ώστε να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την υποχρέωση καταβολής τέλους διακλάδωσης.

ΔΣ21-095-Πλήρης-απαλλαγή-καταβολής-του-τέλους-για-την-κατασκευή-της-εξωτερικής-διακλάδωσης-Φλογητά-ΑΜ-13-21-1

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: