Εξωραϊσμός και καλλωπισμός πάρκου στον Άγιο Παύλο (όπισθεν δημοτικού αναψυκτηρίου)

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου στον Άγιο Παύλο είχε ζητηθεί από τους τοπικούς φορείς η αξιοποίηση του πάρκου, που βρίσκεται όπισθεν του δημοτικού αναψυκτηρίου. Έτσι, ήδη πραγματοποιήθηκαν:

Τοποθέτηση φωτιστικών

Τοποθέτηση παγκακιών

Τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων

Φύτευση λουλουδιών

Κοπή χόρτων

Απάντηση