Η Απάντηση των Σωματείων στην ανακοίνωση της Ελληνικός Χρυσός

Η Απάντηση των Σωματείων στην ανακοίνωση της Ελληνικός Χρυσός επί των θεμάτων των απεργιακών κινητοποιήσεων

Ακολουθεί η ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Ελληνικός Χρυσός:

Ενημέρωση για τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων

Χαλκιδική, 29 Μαρτίου 2021

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη απεργιακές κινητοποιήσεις α) των Σωματείων εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, β) του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων Β. Ελλάδος, μέλη του οποίου είναι ορισμένοι εργαζόμενοι της Edilmac, εργολάβου της εταιρείας μας.

Δεδομένου ότι τα θέματα που θίγονται πρωτίστως αγγίζουν την Υγιεινή & Ασφάλεια (Υ&Α) στην Εργασία, περιοχή στρατηγικής προτεραιότητας για την εταιρεία μας, και δευτερευόντως κάνουν λόγο για δήθεν εμπλοκή της Ελληνικός Χρυσός σε αποφάσεις απολύσεων, θεωρούμε αναγκαία την τοποθέτησή μας με στόχο την ορθή ενημέρωση των ανθρώπων μας, αλλά και την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα γεγονότα.

Α. Σχετικά με την απεργία των Σωματείων Εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός

  • 1ον – Η Διοίκηση της εταιρείας έχει απευθύνει αλλεπάλληλες προσκλήσεις στους εκπροσώπους των Σωματείων της για τη διεξαγωγή συνάντησης με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων που θα επιτρέψει τη συγκροτημένη και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ζητήματα που έχουν εγείρει οι διοικήσεις των σωματείων. Ωστόσο, αντί για την πρόθεση διεξαγωγής δομημένου διαλόγου, η εταιρεία εισέπραξε τη συλλήβδην απόρριψη των προσκλήσεων αυτών και την οργάνωση απεργιών, που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της σε πολλαπλά επίπεδα και πλήττουν την εικόνα και τη φήμη της.
  • 2ον – Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονικά την κύρια προτεραιότητα για την εταιρεία μας, η οποία προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Απόδειξη αποτελεί η αυστηρή μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ως αποτέλεσμα είχε τη μέχρι τώρα καθόλα ομαλή λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, δεδομένων των χωρίς προηγούμενο αντιξοοτήτων που βιώσαμε και βιώνουμε. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία δεν εφησυχάζει, παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά τα επίπεδα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της και μεριμνά για την βέλτιστη διαχείριση κάθε επισφαλούς κατάστασης, υφιστάμενης ή δυνητικής.
  • 3ον – Προσλήψεις εργαζομένων εμπίπτουν αμιγώς στην αρμοδιότητα της Διοίκησης της εταιρείας και έρχεται ως αποτέλεσμα διαπιστωμένων αναγκών που δε μπορούν να καλυφθούν επαρκώς και αποτελεσματικά με την υπάρχουσα δομή. Μάλιστα, η πρόσφατη αλλαγή κατά μια ώρα του ωραρίου στις βάρδιες των εργαζομένων στα υπόγεια μεταλλεία, απαντά στοχευμένα σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη, αφού μειώνεται ο μη παραγωγικός χρόνος και έτσι αυξάνεται η παραγωγή, ενώ παράλληλα επωφελούνται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα δουν αυξήσεις των αποδοχών από το bonus τους, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα επίπεδα του όγκου παραγωγής. 
    Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι για μία εταιρεία που καταγράφει συσσωρευμένες ζημίες εκατομμυρίων επί σειρά ετών και καταφέρνει να διατηρεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας με αμοιβές που ξεπερνούν τον εθνικό μέσο όρο και μάλιστα σε μία ευρύτερη περιοχή με υψηλό ποσοστό ανεργίας, η αύξηση τόσο του επιπέδου της παραγωγής, όσο και της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο και διέπεται από το αυτονόητο δικαίωμα κάθε εργοδότη να εφαρμόζει αποφάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση και την οικονομική ευρωστία του οργανισμού, καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα και άρα το μέλλον της ίδιας της εταιρείας και των εργαζομένων της.
  • 4ον – Η κουλτούρα των ανθρώπων μας, από όποια περιοχή κι αν προέρχονται, χαρακτηρίζεται απαρέγκλιτα από τις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα, Σθένος, Συνεργασία, Ευελιξία, Θέληση. Οι συμπεριφορές και το ήθος των ανθρώπων μας οφείλουν να αντανακλούν τις αξίες αυτές, ανεξαρτήτως βαθμίδας ή αντικειμένου και η διοίκηση της εταιρείας μεριμνά για την ενσωμάτωση και εφαρμογή τους. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά την επιλογή των στελεχών της εταιρείας και τον τρόπο άσκησης διοίκησης εκ μέρους τους, αφού αυτό αποτελεί αποκλειστικό και αναφαίρετο δικαίωμα της Διοίκησης.

Η εταιρεία μας έχει γίνει αποδέκτης μίας ασαφούς και γενικόλογης θεματολογίας εκ μέρους των Σωματείων, η οποία αποτελεί τη βάση των σημερινών απεργιακών κινητοποιήσεων, όπως Υ&Α, προσλήψεις, φερόμενες συμπεριφορές εκπροσώπων της εταιρείας.

Διαχρονικά, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει το γόνιμο διάλογο με τα Σωματεία εργαζομένων και λαμβάνει υπόψη της κάθε προβληματισμό ή πρόταση των εργαζομένων της, επενδύοντας σταθερά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην ηθική και οικονομική αναγνώριση της προσφοράς τους. Ωστόσο, σήμερα η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις τουλάχιστον ως αναίτιες κα απρόκλητες, καθώς πραγματοποιούνται χωρίς βάσιμες, τεκμηριωμένες αιτίες καλλιεργώντας κλίμα έντασης από το οποίο βγαίνουν ζημιωμένες όλες οι πλευρές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσκληση για γόνιμο διάλογο με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων προς τα Σωματεία Εργαζομένων παραμένει ανοιχτή. Στόχος της Διοίκησης είναι να αποφευχθεί η απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους και απώλειες εσόδων για την εταιρεία.

Β. Απεργία Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων Β. Ελλάδος

Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν κινητοποιήσεις που σχετίζονται με εργαζόμενους της Edilmac, στις οποίες γίνεται αναληθώς λόγος για εμπλοκή της Ελληνικός Χρυσός.

Η Ελληνικός Χρυσός επιθυμεί να διαχωρίσει τη θέση της σε σχέση με τις κινητοποιήσεις του Συνδικάτου, μέλη του οποίου είναι εργαζόμενοι της Edilmac, και να διευκρινίσει ότι ουδεμία δικαιοδοσία έχει στις αποφάσεις της εργολήπτριας εταιρείας σε σχέση με την αξιολόγηση και διαχείριση των ανθρώπων της. Αντιθέτως, η εταιρεία μας εφαρμόζει ρητά και ανεξαιρέτως για όλους τους εργολάβους και προμηθευτές της ένα αυστηρό πλαίσιο Υ&Α, λειτουργίας και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ειδικά στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Edilmac βρίσκονται σε εφαρμογή τα παρακάτω μέτρα:
α) Εφαρμογή εκτεταμένων ελέγχων συμμόρφωσης ως προς τα ζητήματα Υ&Α που ξεκίνησαν το 2020 και συνεχίζονται συστηματικά μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ελέγχων εντάσσονται η συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και η στήριξη των στοών, περιοχές που η εργολήπτρια εταιρεία έχει αναλάβει να προβεί σε ενέργειες περαιτέρω συντήρησης και αποκατάστασης, όπου απαιτείται.
β) Δέσμευση της Edilmac σε συγκεκριμένο πλάνο safety recovery το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ανάπτυξη πολιτικής για την Υ&Α, ανάλυση ρίσκου για κάθε ειδικότητα εργαζόμενου και ανά εργοτάξιο, βελτίωση του συστήματος εξαερισμού, συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους και αρκετές ακόμα ενέργειες για τη διασφάλιση του μέγιστου επιπέδου ποιότητας για την Υ&Α στην εργασία.

Τέλος, η Ελληνικός Χρυσός ενημερώνει πως την περασμένη Τετάρτη 24 Μαρτίου, έλαβε χώρα ένα περιστατικό έντονης διαμάχης μεταξύ υπαλλήλων της Edilmac στις εγκαταστάσεις που διατηρεί η τελευταία ως εργολάβος εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεών μας στην Ολυμπιάδα. Με γνώμονα τη μέγιστη προστασία όλων των εργαζομένων και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και ειρηνικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο κανένα φαινόμενο βίας δεν έχει θέση, η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός έχει ζητήσει από την εργολήπτρια εταιρεία την άμεση διερεύνηση του ζητήματος και αφαίρεσε προσωρινά τα δικαιώματα εισόδου στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός στους εμπλεκομένους μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συμβάντος.

Απάντηση