Κ. Σκρέκας: «Στη νέα σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός υπάρχει αναφορά μόνο στην Χαλκιδική»

Και καμία αναφορά σε αξιοποίηση μεταλλείων σε άλλες περιοχές, ισχυρίζεται σε απάντησή του ο υπουργός

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας απάντησε σε αναφορά του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου που αφορούσε την ομόφωνη απόφαση του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με την οποία εκφράζεται για πολλοστή η αντίθεσή του στην εξορυκτική δραστηριότητα του χρυσού στην περιοχή του Δήμου. 

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς ο κος Σκρέκας που υπογράφει την απάντηση γνωστοποιεί τα εξής:

  • Στη νέα επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία κυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, δεν υπάρχει καµία αναφορά στην αξιοποίηση µεταλλείων σε άλλες περιοχές της χώρας εκτός των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής. 
  • Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας είναι συνταγµατική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς όφελος της εθνικής και τοπικής οικονοµίας µε απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και περιοίκων.
  • Tα µεταλλευτικά δικαιώµατα στον ∆ηµόσιο Μεταλλευτικό Χώρο Ε5 ή Κώνο Σαπών ν. Ροδόπης είναι εκµισθωµένα στην εταιρεία ‘Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε’ σύµφωνα µε συναφθείσα σύµβαση από το 1993 µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η σύµβαση αυτή βρίσκεται ακόµη στο στάδιο έρευνας και δεν έχει περάσει στο στάδιο εκµετάλλευσης διότι για το έργο αυτό δεν εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
  • Στη ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου, έχει διαβιβαστεί από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Αν. Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ‘Ερευνητικό πρόγραµµα στο κεντρικό τοµέα του ∆.Μ.Χ Ε5 Ροδόπης της εταιρείας Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.’. Για το εν λόγω αίτηµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχικό στάδιο αξιολόγησής του, εκκρεµεί η διερεύνηση της αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ επί της συνέχισης της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου, βάσει των διατάξεων της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 1524/2020 που αφορά στο συγκεκριµένο θέµα».

Δ. Χαρίτου: «Αρνήθηκε να αναλάβει δέσμευση ο υπουργός»
O κος Χαρίτου δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση του υπουργού Ενέργειας και σε ανακοίνωσή του επισημαίνει μεταξύ άλλων πως: «Ο υπουργός στην απάντησή του αρνήθηκε να αναλάβει δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσει η εξόρυξη χρυσού, παρότι του έγινε γνωστή για άλλη μία φορά η εκφρασμένη αντίθετη θέση της τοπικής κοινωνίας. Αντιθέτως στην απάντησή του μας ενημερώνει ότι ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ‘Ερευνητικό πρόγραμμα στο κεντρικό τομέα του Δ.Μ.Χ Ε5 Ροδόπης της εταιρείας Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.’ που είχε απορριφθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται πλέον ως αίτημα στο αρχικό στάδιο αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου.

Θέλω να επαναλάβω για άλλη μία φορά στον υπουργό ότι πρέπει να σταματήσει να αγνοεί την καθολικά εκφρασμένη αντίθετη θέληση των τοπικών κοινωνιών και των φορέων».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: