«ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠ.ΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ».

Σε νέα Ερώτηση προχώρησε ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Χαλκιδικής Πάνας Απόστολος προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα στο πλαίσιο των ενεργειών του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών στη Χαλκιδική.

Στην παρέμβασή του ο Βουλευτής επισημαίνει, πως η κατάσταση αυτή έχει αναστατώσει πολλούς πολίτες της Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν στους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες υπάρχει πλήθος λαθών και σφαλμάτων και οι μελέτες-βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν-στηρίχθηκαν σε μια απαρχαιωμένη και με διφορούμενους ορισμούς δασική νομοθεσία.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου, ότι έχει δημιουργηθεί από την εξέλιξη αυτή μεγάλη οικονομική δυσχέρεια σε πολλούς Χαλκιδικιώτες, ο κ. Πάνας ζητά μεταξύ άλλων την εφαρμογή ενιαίου καθεστώτος για τους δασικούς χάρτες, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες και για τις εκτάσεις της Χαλκιδικής και να ακυρωθεί ο δασικός χαρακτήρας από όλες τις υπάρχουσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

                                                                ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.κ.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Κ.Σκρέκα

«Θέμα : Τα προβλήματα των Δασικών Χαρτών στη Χαλκιδικής χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης».

Η ολοκλήρωση του πολύ σημαντικού έργου της υλοποίησης των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια αποτελεί φλέγον ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία τρέχει η προθεσμία των 105 ημερών, εντός της οποίας οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», προκειμένου να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους.

Πρόσφατη Απάντηση μάλιστα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει, πως επιτρέπεται η υποβολή αντίρρησης με τη διαδικασία του πρόδηλου σε χάρτες οι οποίοι έχουν κυρωθεί χωρίς την επιβάρυνση του πολίτη.

Για την Περιφερειακή Ενότητα  Χαλκιδικής αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη με την υπ’αριθμ 2370/26-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ73ΛΟΡ1ΥΤΩΔ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 24 η Ιουνίου 2021.

Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνον την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Παρόλα αυτά, η εξέλιξη αυτή έχει αναστατώσει πολλούς πολίτες της Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναρτήσεις περιέχουν πλήθος λαθών και σφαλμάτων και οι μελέτες βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι αναμορφωμένοι δασικοί χάρτες στηρίχθηκαν σε μια απαρχαιωμένη και με διφορούμενους ορισμούς δασική νομοθεσία, αφού η κατάσταση ήταν ρευστή εξαιτίας της πολεμικής περιόδου το 1945, με αποτέλεσμα να μην καλλιεργούνται ιδιοκτησίες και να παρουσιάζονται στους χάρτες της εποχής αυτής ως δασικές. Παράλληλα, όπου δεν υπήρχαν αεροφωτογραφίες του 1945, γινόταν χρήση των αεροφωτογραφιών του 1960 που πολλές δασικές υπηρεσίες αρνούνται να τις δεχτούν.

Ακόμη, μετά την αναμόρφωση που προηγήθηκε της εκ νέου ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Χαλκιδικής σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα αυτού, πράγμα που δεν προβλέπεται πουθενά από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα επιπλέον με το Ν.4685/2020 άρθρο 48 παράγραφο 10, υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες δασικοί χάρτες, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν παραλειφθεί.

Υποχρεωτικά θα λαμβάνονται υπόψη οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις, που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο, καθώς και το ψηφιακό αρχείο της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε, το οποίο περιήλθε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γγ’ της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.3895/2010 (Α 206), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω θεώρηση, επεξεργασία ή συμπλήρωση αυτού.

Μέχρι την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης που προβλέπεται στην παρούσα αναστέλλεται αναδρομικά από την κύρωσή τους, η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία είναι στο ολοκληρωμένο σύστημα (Ο.Σ.) και τα διαθέτει ψηφιακά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα , οι Δασικές Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διενεργήσουν τον μεγάλο όγκο των αυτοψιών. Αυτό έγινε και κατά τη διάρκεια του ελέγχου τόσο στα πρόδηλα σφάλματα, όσο και των ενστάσεων με αποτέλεσμα αυτές να απορρίπτονται από το γραφείο, χωρίς να διενεργούνται αυτοψίες για να απαντούν εγκαίρως στις ημερομηνίες που είχαν οριστεί.

Δεδομένου, ότι το πρόβλημα των δασικών χαρτών έχει δημιουργήσει μεγάλη οικονομική δυσχέρεια σε πολλούς κατοίκους της Χαλκιδικής.

Δεδομένου, ότι δεν ισχύει ενιαίο καθεστώς στην κύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα.

Δεδομένου, ότι το χρονικό διάστημα υποβολής των αντιρρήσεων είναι αρκετά πιεστικό.

Δεδομένου, ότι δεν επιτρέπονται οι αντιρρήσεις στο σύνολο του Δασικού Χάρτη και το γεγονός αυτό δημιουργεί αδικίες εις βάρος μερίδας πολιτών.

Δεδομένου ότι οι δασικοί χάρτες στο πρώτο στάδιο σύνταξής τους, έγιναν από ιδιώτες και με πολλά λάθη και επομένως κυρώθηκαν από τα δασαρχεία σε ένα μικρό ποσοστό κάτω του 10%.

Δεδομένου, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2018, στη θεματική ενότητα «αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ», παράγραφο ια΄ αναφέρει ρητά ότι το ψηφιακό αρχείο της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της μεταφέρονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεδομένου ότι οι Δασικές Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργέ :

1)Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε νομοθετική πρωτοβουλία για την ισχύ ενιαίου καθεστώτος για τους Δασικούς Χάρτες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες και για τις εκτάσεις της Χαλκιδικής  ;

2)Προτίθεσθε να αναγνωρίσετε άμεσα όλες τις υπάρχουσες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως γεωργικές, από τις οποίες θα ακυρωθεί ο δασικός χαρακτήρας ο οποίος βασίζεται σε απαρχαιωμένη νομοθεσία; Πιο συγκεκριμένα:

α)Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για τις παραχωρήσεις που έγιναν από τα Δασαρχεία σε κατοίκους της περιοχής για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και μετέπειτα απέκτησαν δασικό χαρακτήρα;

β)Ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο των Υπουργείων για τους αγρούς που ήταν αγροί και μετέπειτα δασώθηκαν (δασωθέντες αγροί);

γ)Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για τις εκχερσώσεις που έγιναν και φυτεύτηκαν με ελαιόδεντρα και άλλα οπωροφόρα δέντρα;

δ)Τι προτίθεσθε να πράξετε με τα κληροτεμάχια που διανεμήθηκαν από τη διεύθυνση εποικισμού και απέκτησαν πολύ μετέπειτα δασικό χαρακτήρα;

3)Πρόκειται να κάνετε αποδεκτές νομοθετικά ως γεωργικές, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που δηλώνονται στον ΟΣΔΕ, στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο και πληρώνεται ο ΕΝΦΙΑ;

4)Σκοπεύετε να επιτρέψετε την υποβολή αντιρρήσεων στο σύνολο του Δασικού Χάρτη και όχι μόνο στο αναμορφωμένο τμήμα αυτού και να παρατείνετε την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων αλλά και να επιτρέψετε να γίνονται διοικητικές πράξεις ;

5)Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε προσλήψεις νέου προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία για τη διενέργεια του μεγάλου όγκου των ενστάσεων, δεδομένου και του σύντομου χρόνου περαίωσης της διαδικασίας;

6)Τι σκοπεύετε να πράξετε με τις αιτήσεις εξαγοράς που κατατέθηκαν βάσει νόμου, ο οποίος στη συνέχεια κρίθηκε αντισυνταγματικός; Θα παραμείνουν στο αρχείο ή πρόκειται να γίνει η μετατροπή τους σε πρόδηλα σφάλματα, ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά εκ νέου οι πολίτες;

                                                                                             Ο ερωτών Βουλευτής Χαλκιδικής   

                                                                                                            Πάνας Απόστολος

Απάντηση