ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/50664/1554 /25-05-2021Με ικανοποίηση δεχθήκαμε την Υπουργική Απόφαση ως αποτέλεσμα των διαρκών εισηγήσεων και πιέσεών μας!

Η σχετική Υπουργική Απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων :

<< Με αφορμή τις επιστολές θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρονται σε καταστροφές καλλιεργειών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω του μεγάλου πληθυσμού αγριόχοιρων (Sus scrofa) και των υβριδίων αυτών, καθώς και των επανειλημμένων περιστατικών προσέγγισης αυτών σε κατοικημένες περιοχές (εντός των πόλεων) αλλά και στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων στις περιοχές αυτές, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

1. Με την (α) σχετική απόφαση επιτράπηκε στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου259 του ν.δ. 86/1969 (Α 7), η κατ’ εξαίρεση ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, τόσο λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική παραγωγή όσο και για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Η διάρκεια ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/2021 (ΦΕΚ Β΄ 283) παρατάθηκε μέχρι τις 20.09.2021 και με την πρόβλεψη τα συνεργεία που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα πλαίσια εφαρμογής της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Α 7) να εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογήτου μέτρου……………….. >>

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΩΠΟΝΟΣ Msc – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ.Μ.

Απάντηση